Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način određivanja reprezentativnih tržišta u svrhu prikupljanja podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa (u daljnjem tekstu: poljoprivredni proizvodi), uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obvezne Ministarstvu dostavljati podatke, vrsta, opseg, način dostave podataka, rokovi i učestalost dostave podataka, administrativna i kontrola na terenu te način izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23691