Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnik o izmjenama i dopunama se odnosi na izmjene i dopune važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci („Narodne novine“, broj 84/17 i 20/19). Ovaj program državne potpore provodi se na temelju Uredbe (EU) br. 1388/2014 (skupno izuzeće) i ne podliježe notifikaciji (ocjenjivanju i odobrenju od strane Europske komisije), ali se o provedbi istoga obavještava Europsku komisiju. S obzirom da je trajanje ovoga programa do 25. kolovoza 2021. godine te da je izmjenom Uredbe (EU) br. 1388/2014 produljeno njeno važenje do kraja 2022. godine, izmjene i dopune Pravilnika podrazumijevaju produljenje trajanja ovoga programa državne potpore do kraja 2022. godine. Također, izmjenama i dopunama su obuhvaćena i dodatna pojašnjenja pojedinih odredbi radi smanjenja administrativnog opterećenja korisnika te su usklađene odredbe vezane za podnošenje prigovora radi promjena organizacijske nadležnosti u odnosu na rješavanje po prigovorima.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17247