Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika kojim se određuju ulazne točke za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Pravilnikom kojim se određuju ulazne točke za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca osigurava se provedba članka 66. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013, 148/2013, 115/2018, 52/2021) i članka 55. stavka 4. te članka 83. stavka 2. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine br. 52/2021). Pravilnikom kojim se određuju ulazne točke za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca određuju se: - cestovne ulazne točke i ulazne točke za zračni promet za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, navedenih u dijelu B. Priloga I., - cestovne, željeznička, pomorske, riječne ulazne točke i ulazne točke za zračni promet za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca navedenih u dijelu A. i B. Priloga I. Uredbe (EU) br. 576/2013 u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, prilikom njihova unosa u Europsku uniju iz trećih zemalja. Pravilnikom kojim se određuju ulazne točke za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca se radi nedostatka stalne carinske službe zračna ulazna točka Mali Lošinj briše iz popisa odobrenih ulaznih točaka, a temeljem popisa graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se vrši kontrola kućnih ljubimaca (Službeni glasnik BiH br. 25/18) se cestovne ulazne točke Gornji Brgat i Strmica brišu sa popisa odobrenih ulaznih točaka, dok su u popis odobrenih ulaznih točaka uvršteni Jasenovac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, pomorska ulazna točka Šibenik te ulazna točka za zračni promet Brač. Pravilnikom kojim se određuju ulazne točke za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca stavlja se izvan snage Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine« broj 91/2019, 132/2013, 44/2014 i 87/2015).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.3.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23307