Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća od 2021. do 2023. godine.

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine donose se radi potrebe dodatnog usklađivanja načina provedbe ovog programa potpore s odgovarajućim zakonodavstvom Europske unije, a u skladu s preporukama Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA). Predloženim izmjenama i dopunama nastoji se postići viši stupanj transparentnosti provedbe postupaka u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, nastoje se jasnije definirati prava i obveze korisnika, uvjeti prihvatljivosti korisnika te metodologija provedbe provjera i kontrola kojima se osigurava pravilna primjena uredbi navedenih u članku 1. ovoga Pravilnika i odgovarajuća zaštita financijskih interesa Unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21056