Savjetovanje s javnošću na Nacrt Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Cilj Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine je zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj s krajnjim ciljem povećanja ukupnih proizvodnih površina pod šećernom repom za najmanje 10 % u 2027. godini u odnosu na prvu godinu provedbe Programa, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj. Logistički i operativno-tehnički te financijski razlozi, upućuju na veliku međuovisnost dostupne, kvalitetne i cjenovno prihvatljive sirovine za potrebe prerađivačke industrije. Programom potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine osigurava se dodatna stabilnost i kontinuitet proizvodnje povećanim intenzitetom potpore za proizvođače koji se odluče za sudjelovanje u Programu svih šest godina njegovog trajanja. Isto tako, proizvođači se mogu odlučiti za kraće sudjelovanje u Programu, pri čemu minimalno moraju sudjelovati tri uzastopne godine u kojima se obvezuju na uzgoj šećerne repe te su ovisno o duljini sudjelovanja u Programu, različiti intenziteti potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16532