Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je novi jedinstveni pravilnik o provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020. Pravilnik se donosi na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18). Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore iz Programa ruralnog razvoja. Jedinstveni pravilnik smanjuje administrativno opterećenje te zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga. Ovim pravilnikom na jednom mjestu bit će propisani opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera. Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije. S ciljem omogućavanja što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 9.8.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11261