Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

Prijedlog Pravilnika izrađen je na temelju odredbi članka 18.b stavka 5. i članka 35.a stavka 4. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017, 111/2018 i 144/2020) te se prijedlogom propisuje s označavanje uzgojnih instalacija, prebacivanje, stavljanje tune u uzgojne kaveze, premještanje unutar i između uzgojnih farmi, evidentiranje pojedinih postupaka uz dostavu podataka nadležnim tijelima. Dio navedenih odredbi bio je definiran Pravilnikom o ribolovu plavoperajne tune (thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote NN 46/19, 41/20, 94/20, 48/21) koji je donesen na temelju Zakona o morskom ribarstvu te je povezivao cjelokupan postupak odnosno aktivnosti od ulova do nasada plavoperajne tune u uzgojne kaveze kao i ostalih aktivnosti na uzgajalištima.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20624