Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Postojećim Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, nacionalni sustav Codex Alimentarius, zahtjevi kvalitete za hranu i hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, doniranje hrane i hrane za životinje, ekološka proizvodnja, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, uključujući zahtjeve njihove sigurnosti, označavanja i kvalitete, savjetovanje poljoprivrednika, obrazovanje te razvojno-stručni poslovi, informacijski sustavi i baze podataka, sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, administrativna kontrola i kontrola na terenu te upravni i inspekcijski nadzor. Donošenjem Zakona o poljoprivredi osigurat će se pravni okvir za donošenje Strateškog plana za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2023. do 2027., kao i ekološku proizvodnju u skladu sa zajedničkim pravilima te će se regulatorno osnažiti normativni okvir u dijelu odredbi vezanih uz provedbu operativnih programa proizvođačkih organizacija i organoleptičkih analiza djevičanskih maslinovih ulja. U skladu s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u odredbama Zakona o poljoprivredi koji se odnose na pozivanje na kunu izvršit će se prilagodba s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute što će doprinijeti da Republika Hrvatska postane dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. S obzirom na planirane rokove donošenja, predlaže se odobravanje provedbe skraćenog javnog savjetovanja u trajanju od 15 dana za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21474