Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

Cilj donošenja Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu je smanjiti troškove proizvodnje i poboljšati ukupne rezultate i održivost proizvodnog potencijala oštećenog uslijed velike rasprostranjenosti i štetnog djelovanja Sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) te stimulirati provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine i nadoknaditi štetu uzrokovanu djelovanjem ovoga štetnika. Korisnik potpore je proizvođač mandarina koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10631