Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Prema važećim odredbama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) vlasnici plovila koji imaju dodijeljenu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom dužni su uplatiti u Državni proračun Republike Hrvatske u roku 60 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju Državne kvote naknadu za ukupno dodijeljenu kvotu, dok vlasnici plovila koji imaju pravo na korištenje kvote odmetom i panulom po olimpijskom principu naknadu plaćaju na kraju sezone za količinu iskorištene kvote. Naknada iznosi 1 EUR/kg. U kontekstu situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 koja se nažalost prenijela i na 2021. godinu, ovom dopunom Pravilnika predlažemo da se u 2021. godini, kao i za 2020. godinu, omogući korištenje dodijeljene Državne kvote bez plaćanja naknade kako bi se ribarima olakšalo poslovanje u ovoj godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16387