Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Novi Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu zamijeniti će i staviti van snage trenutno važeći Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 81/13 i 115/18), a obzirom na ustrojavanje Državnog inspektorata, koji je uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva, novo nadležno tijelo u području sigurnosti i higijene hrane. Novim Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu u potpunosti će biti usklađena podjela nadležnosti za provođenje službenih kontrola i preraspodjela određenih zadaća nadležnih tijela s odredbama novog Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 52/21).

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19238