Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Pravilnikom o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica („Narodne novine“, br. 116/17, 29/18 i 75/18) propisani su uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), izgled i sadržaj obrasca povlastice, uvjeti pod kojima je moguće prenositi prava iz jedne povlastice na drugu povlasticu, uvjeti pod kojima je moguće prenijeti povlasticu u cijelosti s jednog vlasnika plovila na drugog vlasnika plovila odnosno s jednog plovila na drugo plovilo, sadržaj i način vođenja Registra povlastica, način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica i uvjeti za produženje roka pohrane povlastice. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica sadrži odredbe koje dodatno preciziraju pravila prijenosa alata te predstavljaju povećanje fleksibilnosti u dijelu prijenosa autoriziranih alata. Tako se preciziraju uvjeti i mogućnosti prijenosa vezano uz ribolovnu ronilačku opremu (ronilački aparati i priručna oprema za sakupljanje morskih organizama) te omogućava njihov prijenos jedino u kompletu i omogućava prijenos alata za koje je izdano važeće Odobrenje bez obzira na uvjet vezan uz aktivnost alata kakav je propisan za ostale alate (150 dana), a poštujući uvjet prenošenja s većeg na manje plovilo.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10583