Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o minimalno - tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o minimalno - tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom se propisuju minimalno-tehnički uvjeti za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru koje se u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja mogu graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9918