Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Republika Hrvatska je u proljetnim mjesecima 2021. godine bila pogođena vrlo nepovoljnim meteorološkim prilikama za vegetaciju. Učestali kišni periodi, snijeg i mraz u proljetnim mjesecima praćeni niskim temperaturama uzrokovali su gubitak medonosnog potencijala, odnosno izostanak pčelinjih paša na čitavom području Republike Hrvatske. Na temelju prikupljenih preliminarnih podatka procijenjeni su gubici medonosnog potencijala na razvojnim pašama (voćna, vrbova, industrijsko bilje i drugo) oko 80% te na glavnim pašama (bagrem i kadulja u primorskom dijelu i na otocima) oko 100%. Navedeni gubici medonosnog bilja imali su za posljedicu povećane gubitke pčelinjih zajednica u razdoblju kada to nije uobičajeno. Procjena je da se zimski gubici pčelinjih zajednica na nacionalnoj razini kreću oko 40%.Nepovoljne meteorološke prilike dodatni su udarac već ionako oslabljenom pčelarskom sektoru pogođenom pandemijom COVID-19 kao i posljedicama razornog potresa u središnjem dijelu Republike Hrvatske. Program potpore pčelarima za prihranu pčelinjih zajednica (u daljnjem tekstu: Program) ima za cilj pomoći smanjenju gubitaka pčelinjih zajednica. Predloženim Programom sufinancirati će se nabava šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1. ožujka 2021. do 1. rujna 2021. godine. Nabavom šećera pomoći će se smanjenju gubitaka pčelinjih zajednica uslijed nedostatka pčelinje paše zbog stradavanja medonosnog bilja uzrokovanog nepovoljnim meteorološkim prilikama.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16892