Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18 i 42/20), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Sukladno članku 21. stavku 4. mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316 i 1407/2013. Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore za 2019. godinu donesen je Odlukom Vlade RH u ožujku 2019. godine, a za 2020. godinu Odlukom Vlade Republike Hrvatske u veljači 2020. godine. Kako bi se osigurao kontinuitet državne potpore za iznimno osjetljive sektore u 2021. godini, potrebno je donijeti Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje, domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja). Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2021. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15585