Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Nacrt Pravilnika o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića (dalje u tekstu:Nacrt Pravilnika) se donosi u skladu sa Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20., 127/20. i 52/21.) i odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 i na temelju nje donesenih provedbenih i delegiranih Uredbi. Nacrtom Pravilnika, propisuju se dodatna pravila i zahtjevi za jaka alkoholna pića kao i dodatna pravila u odnosu na zahtjeve u pogledu opisivanja, prezentiranja i označivanja jakih alkoholnih pića, obrazac zahtjeva za odobravanje naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, obrasci za privremenu, standardnu izmjenu specifikacije ili za poništenje naziva, izgled i način korištenja oznake, sadržaj i način vođenja evidencije oznaka, Registar korisnika oznaka i metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20493