Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o Središnjoj lovnoj evidenciji

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja Središnje lovne evidencije, obveznici upisnika u evidenciju, način unosa podataka i vrste podataka koji se upisuju u evidenciju. Pravilnik se donosi na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18 i 32/19). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.12.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19333