Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18, 32/19 i 18/23; u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u) donesen je dana 15. veljače 2023. godine te je njime predviđeno da se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu s odredbama istog uskladi Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine, broj 62/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zbog obima izmjena i dopuna Pravilnika kao provedbenog propisa Zakona o OPG-u, pristupilo se izradi prijedloga novog Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika). U odnosu na postojeći Pravilnik, Prijedlogom Pravilnika predviđa se, s obzirom na izmjene propisa o porezu na dohodak, kojima se omogućava isplata primitaka fizičkim osobama na bilo koji račun za plaćanje u banci (žiro ili tekući račun), zamjena izraza „žiro račun“ izrazom „račun za plaćanje“. Jasnije se propisuje upis i odjava te upis promjena u Upisniku OPG-ova kao i evidentiranje podataka o članovima prijavljenim unutar zajedničkog OPG. Za sjedište OPG-a detaljnije se propisuje adresa boravišta za nositelja koji ima prebivalište na teritoriju druge države i dodatno adresa prebivališta nositelja OPG u matičnoj državi. Zbog podnormiranosti materije dopunskih djelatnosti, odredbe o upisu i uvjetima za obavljanje dopunskih djelatnosti unesene su u posljednju izmjenu Zakona o OPG-u tako da Prijedlog Pravilnika više ne sadrži navedeni dio odredbi. Prijedlogom Pravilnika predviđa se i uvođenje dopunske djelatnosti usluga informacijskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina te se propisuju karakteristični sastojci sirovine korištene u dopunskoj djelatnosti proizvodnje kozmetičkih proizvoda. Također, predlaže se usklađivanje s novim izričajem iz Zakona o OPG-u (npr. odredbe o evidenciji o proizvodnji i prodaji) te određeni broj nomotehničkih izmjena.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24210