Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote uključuje niz dopuna odredbi koje su vezane uz kontrolu i nadzor rada uzgajališta plavoperajne tune te uspostave sljedivosti tijekom uzgojnog ciklusa. Pravilnik donosi i niz izmjena i dopuna teksta radi dodatnog pojašnjenja pravila vezanih uz ribolov i uzgoj tune i izbjegavanja mogućnosti nejednakog tumačenja. Također, pravilnik donosi i izmjene u dijelu provedbe Javnog natječaja za dodjelu kvote za ulov plavoperajne tune mrežom plivaricom propisujući mogućnost korištenja dodatanih kriterija i razrađuje mehanizam izdavanja Odobrenje, plaćanja naknade i raspodjele kvote te donosi iznimku za plaćanje naknade u 2020. godini za plovila kojima je dodijeljena individualna kvota i s kojima je sklopljen ugovor tijekom 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.4.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13835