Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 105/17 i 37/18) propisani su uvjeti, namjena i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, konstrukcijsko – tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov srdelarom, uvjeti i način izdavanja odobrenja za gospodarski ribolov na moru srdelarom i kriteriji za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje te sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži odredbe kojima bi se omogućilo objedinjavanje dva ili više Odobrenja na jedno plovilo po uzoru na princip kakav se primjenjuje i kod povlastica.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10135