Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika uvodi se u mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene novi tip operacije 10.1.17 Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama. U mjeru 14 Dobrobit životinja u tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, kod kategorije životinja krmače i nazimice, za područje dobrobiti „Poboljšana skrb“ dodani su novi zahtjevi Poboljšana skrb u prasilištu te Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka ili raspršivanjem vodom. U tipu operacije 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i tipu operacije 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu uvedeno je novo područje dobrobiti životinja „Poboljšana hranidba“ sa zahtjevom izrade i provedbe plana hranidbe. Zbog uvođenja navedenih novih vrsta potpora u mjeri 10 i 14 produljuje se rok za zaprimanje zahtjeva do 28. lipnja 2021. godine. Sukladno tome produljuje se rok za izmjene ili dopune već podnesenih jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021. Zbog produljenja krajnjeg roka za zaprimanje zakašnjelih zahtjeva produljuje se do tog datuma i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama. Također, u svim tipovima operacija koji u okviru područja dobrobiti „Poboljšana hranidba“ imaju zahtjev izrade i provedbe plana hranidbe uvodi se obveza kombiniranja ovog područja dobrobiti sa najmanje jednim zahtjevom iz ostalih područja dobrobiti životinja „Poboljšana skrb“ ili „Poboljšani uvjeti smještaja“ ili „Pristup na otvoreno“. U tipu operacija 14.1.4. i 14.1.5 u području dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ kod zahtjeva za Povećanje podne površine za 10% uvedena je različita potpora za pasmine u proizvodnji mlijeka i mesa. Osim uvođenja praćenja turnusa kod odbijene prasadi, tovnih svinja, brojlera i purana, povećani su iznosi potpore za pojedine zahtjeve dobrobiti životinja u svim tipovima operacija. Iznosi potpore povećani su i u pojedinim tipovima operacija u mjeri 10 (10.1.3., 10.1.4. i 10.1.5.) uz manje izmjene propisanih obveza.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16789