Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Školske sheme

U cilju poboljšanja prehrambenih navika djece i podizanja razine svijesti u široj javnosti o značaju zdrave prehrane u razvoju djece Školska shema će se provoditi od školske godine 2017./2018. u osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske . Školska shema objedinjuje dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama te će se u okviru nje isporučivati voće i povrće te mlijeko.

Ovim Pravilnikom uređuju se ciljna skupina, područje i razdoblje provedbe, prihvatljivi proizvodi, učestalost i način isporuke i raspodijele, prateće edukativne mjere, prihvatljivi troškovi, način odabira dobavljača, nadležna tijela, administrativna kontrola i kontrola na terenu i inspekcijski nadzor provedbe Školske sheme.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.4.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5174