Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva.

Opis savjetovanja: Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika donosi se sukladno članku 121. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15). Prijedlogom pravilnika o Upisniku poljoprivrednika propisuje se način i uvjeti upisa poljoprivrednika u Upisniku poljoprivrednika. Donošenjem Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“,br. 29/18), stekli su se uvjeti za razdvajanjem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji posluju tržišno i obavljanje poljoprivredne djelatnosti im je glavno zanimanje, od onih koji se poljoprivrednom proizvodnjom bave u vrlo malom obuhvatu ili samo za podmirenje osobnih potreba, ali i od ostalih organizacijskih oblika (trgovačka društva, obrti, zadruge) čije je poslovanje uređeno posebnim propisima. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku unosi i evidentira podatke u Upisniku poljoprivrednika kao središnjoj bazi podataka, te paralelno vodi Upisnik OPG-a sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Upisnik poljoprivrednika će na jednom mjestu evidentirati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske neovisno da li je gospodarski subjekt ili fizička osoba upisana u neki drugi registar. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8351