Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Opis savjetovanja: Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se temeljem članka 12. stavka 8. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/2017). Prijedlogom Pravilnika propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na OPG-u (u daljnjem tekstu: odobrenje), sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u odobrenju i sadržaj Registra odobrenja. Pravilnik će omogućiti provedbu članka 12. Zakona o akvakulturi na način da će detaljno propisati postupke vezano za dobivanje i izdavanje odobrenja, kao i za vođenje Registra odobrenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9607