Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika oo zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja Prijedlogom Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja propisuju se tvari koje se smatraju onečišćivačima poljoprivrednog zemljišta, njihove najviše dopuštene količine u tlu, u smislu sprječavanja onečišćenja zemljišta i kontrole onečišćenja zemljišta, s ciljem da se zemljište zaštiti od onečišćenja i degradacije i održi u stanju koje ga čini povoljnim staništem za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja, zaštite prirode i okoliša. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja je do 18. svibnja 2019. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10760