Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Izmjenama i dopunama Pravilnika se mijenjaju i dopunjuju odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ („Narodne novine“, 41/18) vezane za podnošenje prigovora, a slijedom promjena u nadležnosti rješavanja po prigovorima (umjesto dosadašnjeg Povjerenstva po prigovorima rješava nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede u skladu sa Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva). Nadalje, izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju unaprjeđenje odredbi te priloga na način da sadrže dodatna pojašnjenja u svrhu boljeg razumijevanja te smanjenja administrativnog opterećenja korisnika. Također, izmjenama i dopunama usklađuje se rok za podnošenja Zahtjeva za potporu prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika. Uz navedeno, izmjene Pravilnika obuhvaćaju i tehničke elemente poput izmjene adrese Uprave ribarstva.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.9.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11965