Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 81/13 i 115/18) potrebno je uskladiti s već izrađenim Prijedlogom Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja kojim se osigurava provedba Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 i to u dijelu podjele nadležnosti za provođenje službenih kontrola, preraspodjele određenih zadaća nadležnih tijela te potrebe za dodatnim uređivanjem područja koja do sada nisu bila jasno definirana, a i koja je potrebno tek definirati. Zbog velikog opsega izmjena i dopuna potrebno je pristupiti izradi novog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.4.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16240