Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ovim se propisom utvrđuje raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2023. godini, ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu, pravila vezana uz prilov tune te vremenska ograničenja za pojedine tipove ribolova.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23183