Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak IX - Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 te značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina otkupa, proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.9.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17471