Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o lovostaju

Izmjena Pravilnika neophodna je zbog pojavnosti povećanja brojnog stanja divlje svinje na području Republike Hrvatske, te promjene biologije predmetne divljači gdje dolazi do pojavnosti dvostrukog „prašenja“ (dva legla mladunaca) u tijeku jedne godine, nastale kao posljedica povoljnijih klimatskih promjena, lakšoj dostupnosti hrane i djelomično genetskom „zagađenju“ uzrokovanim ratnim zbivanjima tijekom Domovinskog rata, kojom prilikom su se napuštene domaće svinje križale s divljima. Sve navedeno uzrokovalo je povećan prirast navedene vrste divljači. Kao posljedice povećanog brojnog stanja su sve veće štete na poljoprivrednim kulturama i širenje areala predmetne divljači i ulasci u naseljena mjesta u potrazi za hranom, prilikom čega divljač pokazuje manji strah od čovjeka. I konačno, povećanje brojnog stanja vrste divljači svinja divlja predstavlja potencijalu ugrozu biološke raznolikosti i brojnog stanja ostalih vrsta divljači i životinja. Predložena izmjena trebala bi doprinijeti smanjivanju ukupnog broja divljih svinja zbog povećane aktivnosti lovaca.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6196