Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o veterinarskim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o veterinarskim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”). Uredbom (EU) 2016/1012 promijenjen je naslov direktive te su uklonjena upućivanja na zootehničke preglede.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9068