Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa i vođenje Sortne liste Republike Hrvatske skupine bilja za koje je obvezan upis u Sortnu listu, sadržaj sortne liste i dosjea sorte, uvjeti i postupak za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu, uvjeti za utvrđivanje prihvatljivosti imena sorte, nadzor nad održavanjem sorte te sadržaj i način vođenja evidencije o održavanju sorte, ali i upis sorti u Nacionalnu sortnu listu. Zakonom o sjemenu predviđeno je donošenje i drugih sortnih lista, kao što je Nacionalna sortna lista, na koje bi se upisivale sorte koje ne mogu ispuniti uvjete za priznavanje koji su propisani EU direktivama. Na ovu sortnu listu, u početku predlažemo upisivanje samo sorti iz skupina povrća, te bi se takve sorte upisivale kao sorte bez stvarne komercijalne vrijednosti.U Pravilniku su i odredbe EU direktiva kojima je propisan postupak priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i povrća.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.3.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23379