Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Ovaj Pravilnik se odnosi na izmjenu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 107/15, 129/15, 12/16, 24/2016, 30/16, 88/16 i 108/16) u članku 22. stavku 3. Naime, stavkom 1. istoga članka definirano je da, u slučaju kada je izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, dok je stavkom 3. definirano da dug može vratiti u najviše četiri rate u roku od jedne godine. U svrhu smanjenja opterećenja korisnika odnosno omogućavanja dodatnog vremena za vraćanje iznosa duga, predlaže se najveći broj rata povećati sa četiri na šest, a rok za vraćanje sa jedne na dvije godine. 

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14268