Zapošljavanje

20.09.2019.
Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme
Rok prijave: 30.09.2019.

Tekst natječaja - NN 89/19
20.09.0919. Prijavni obrazac
20.09.2019. IZMJENA - Pravni i drugi izvori za pripremu za testiranje
20.09.2019. Opisi poslova i podaci o plaći
17.09.2019.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo poljoprivrede
Rok prijave: 17.09.2019. – 25.09.2019.

Tekst oglasa

17.09.2019. Prijavni obrazac
17.09.2019. Opis poslova i podaci o plaći
10.10.2019. Poziv na razgovor
 
30.08.2019.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
01.08.2019.
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU
12.06.2019.
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme za potrebe predsjednja RH Vijećem EU
26.03.2019.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
07.01.2019.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme [ZATVORENO]
Rok prijave:   - 
12.11.2018.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme [ZATVORENO]
17.10.2018.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme [ZATVORENO]
Rok prijave: 17.10.2018. 13:40 - 25.10.2018. 23:55