Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prijedlogom pravilnika o provedbi podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dodjeljuje se potpora za javnim tijelima za očuvanje i razvoj biljnih i životinjskih genetskih izvora. Cilj savjetovanja je upoznati korisnike s načinom dodjele potpore, uvjetima kao i procedurama provedbe natječaja kako bi se kvalitetno pripremili za natječaje i iskoristili sredstava koja su im na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6727