Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini

Prijedlogom Uredbe utvrđuje se struktura raspodjele sredstava osiguranih u državnom proračunu za 2019. i 2020. godinu kojima se financira Program izravnih plaćanja za 2019. godinu u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU i to u dijelu hrvatskog učešća ili tzv. dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja. Sukladno Ugovoru o pristupanju Republika Hrvatska je u desetogodišnjem razdoblju postepenog uvođenja financiranja programa izravnih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Razliku do utvrđenog godišnjeg plafona za financiranje programa izravnih plaćanja Republika Hrvatska može nadoplatiti iz vlastitih proračunskih sredstava kao dopunska nacionalna izravna plaćanja. Nacionalna gornja granica ili omotnica za izravna plaćanja za 2019. godinu koja se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) propisana je u Prilogu II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/851, dok je struktura raspodjele omotnice po mjerama iz Programa izravnih plaćanja koja se financira iz istog fonda za 2019. godinu propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1174.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.2.2020.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13341