Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o hrani

Novim Nacrtom prijedloga Zakona o hrani u potpunosti je usklađena podjela nadležnosti za provođenje službenih kontrola i preraspodjele određenih zadaća nadležnih tijela s odredbama novog Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 52/21). S tim u vezi, ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela kao i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe. Također, ovim Zakonom uspostavljen je novi pravni okvir po pitanju određivanja i uspostave jedinstvene nacionalne točke kao i nacionalnih kontakt točki za pitanja administrativne pomoći i suradnje te prijevara. Područje posebnih pravila o hrani za životinje kao i postupak registracije i odobravanja subjekata u poslovanju s hranom za životinje, koje je do sada bilo u okviru Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) izmješteno je i uvršteno u odredbe novog Nacrta prijedloga Zakona o hrani, a te iste odredbe u Zakonu o veterinarstvu biti će stavljene van snagu danom stupanja na snagu ovoga Zakona. Dodatno, uzimajući u obzir novoobjavljeno europsko zakonodavstvo koje se odnosi na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu ljekovite hrane za životinje ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe 2019/4 kojom se to područje regulira, a koja stupa na snagu 28. siječnja 2022. godine. Sve navedeno dodatno je ojačalo i objedinilo politiku sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj te osiguralo da potrošači konzumiraju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu životinjskog i biljnog podrijetla.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21433