Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2021/415 оd 8.ožujka 2021. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ i 66/402/EEZ radi prilagodbe taksonomskih skupina i naziva određenih vrsta sjemena i korova u skladu sa znanstvenim i tehničkim razvojem, Provedbena Direktiva Komisije (EU) 2021/971 оd 16. lipnja 2021. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća i Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika i Provedbena Direktiva Komisije (EU) 2021/2171 оd 7. prosinca 2021. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ u pogledu mase partije sjemena i mase uzorka sjemena vrste Avena nuda. Prijedlog nacrta Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica propisuje vrste žitarica čije se sjeme može certificirati i uvjeti certifikacije sjemena; kategorije sjemena pojedinih vrsta žitarica i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena; uvjeti proizvodnje sjemena žitarica; uvjeti i postupak službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom za pojedine vrste bilja i njihove kategorije sjemena; program osposobljavanja i uvjeti za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; uvjeti pripremanja mješavine sjemena i postupak službenog nadzora prilikom pripremanja mješavine sjemena; minimalni zahtjevi kvalitete sjemena; veličina partije sjemena za pojedinu vrstu bilja i njihove mješavine; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena za pojedine vrste bilja i njihove kategorije sjemena; uvjeti stavljanja na tržište sjemena koje je tretirano sredstvima za zaštitu bilja; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjeme i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemena u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije o uvezenim količinama sjemena

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19500