Savjetovanje s javnošču za prijedlog Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka uređuje se dodjela potpore na temelju Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17.3.2022.) (u daljnjem tekstu: Privremeni krizni okvir). Cilj programa je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Zbog iznimno velikog povećanja cijene goriva subjekti u sabiranju i transportu mlijeka dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23904