Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/17 i 111/18), a istim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini, a u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01 i 2018/C 422/01). Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima/nositeljima povlastice/dozvole za akvakulturu u 2019. godini zbog šteta koje trpe od ptica i raznih životinja koje stalno ili povremeno obitavaju na uzgajalištima, a koje značajno negativno utječu na poslovanje ribnjačara. Dodatno, ova potpora odobrena je (notificirana) od strane EK te je s time i EK prepoznala nužnost isplate određenih financijskih sredstava kako bi se pomoglo uzgajivačima slatkovodne ribe, a s time očuvala i vrlo važna biološka staništa.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10099