Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu. Pravilnik je u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24.06.2014.) koja definira potpore male vrijednosti u ribarstvu. Planirana državna potpora se dodjeljuje korisnicima koji djeluju u sektoru uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba, preradi proizvoda ribarstva i u lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu. Ukupan iznos potpore iznosi 30.000,00 eura po pojedinom korisniku u razdoblju od 3 fiskalne godine. Sredstva za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika se osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 ?d 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6291