Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Opis savjetovanja: Prijedlogom Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija mijenjaju predlaže se promjena dosadašnjih kriterija priznavanja u cilju omogućavanja da se veći broj subjekata udruženih u jednu pravnu osobu prizna kao organizacija. Kriteriji odgovaraju praksi kakva je primijenjena u zemljama državama članicama EU, s tim da su uzete u obzir specifičnosti načina obavljanja ribolova u RH te se predlaže brisanje kriterija za priznavanje organizacija na području županija, obzirom da administrativno određenje županijskih teritorija nema nikakvu vezu s ulovom, iskrcajem ili prodajom proizvoda ribarstva. Predloženo je da najmanji broj članova bude 7, što odgovara broju članova koji su potrebi za osnivanje zadruga sukladno zakonu koji uređuje zadruge i njihovo poslovanje. Uvedeni su obrasci za dostavu Plana proizvodnje i trženja te Godišnjeg izvješća koji će olakšati ispunjavanje organizacijama te pospješiti kontrolu rada organizacija kroz jasne pokazatelje.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8634