Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača

Ovim Pravilnikom definiraju se oblici udruženja proizvođača, temeljna načela udruživanja i funkcioniranja te uvjeti i način priznavanja proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije i drugih oblika udruženja proizvođača, u skladu s Uredbom o zajedničkoj organizaciji tržišta (Uredba EU br. 1308/2013) te delegiranim i provedbenim Uredbama iz područja proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća (Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2017/891 te Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2017/892). Dosadašnji zakonski okvir koji je uređivao područje udruživanja primarnih poljoprivrednih proizvođača pokazao se neodgovarajućim zbog nedovoljnog broja udruženih proizvođača te slabe tržišne orijentiranosti i niske razine konkurentnosti. U tom smislu predmetnim Pravilnikom nastoji se: poboljšati i unaprijediti dosadašnje odredbe sa svrhom jasnijeg tumačenja temeljnih načela, smisla i svrhe udruživanja primarnih proizvođača u proizvođačke, kao i druge oblike udruženja; u jednom podzakonskom aktu objediniti sve do sada (prema EU zakonodavstvu) propisane uvjete i kriterije za priznavanje navedenih udruženja; pojednostaviti i harmonizirati procese pri priznavanju svih oblika udruženja proizvođača; proizvođačima pri provedbi postupka udruživanja pružiti jasne upute i smjernice o smislu udruživanja, temeljnim načelima osnivanja i funkcioniranja svih oblika udruženja.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13795