Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta"

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOM SUSTAVU KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA "DOKAZANA KVALITETA" Cilj izmjena i dopuna Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta" je što bolja učinkovitost i uspješnost provedbe sustava te omogućavanje ulaska što većeg broja proizvođača u sustav. Ključne izmjene i dopune Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta" ogledaju se u uvođenju novih definicija, proširenju vrsta sektora kojima je namijenjeno označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta" te na propisivanjem obrasca pod nazivom: Zahtjev za izmjenu Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka "Dokazana kvaliteta." Najznačajnija promjena odnosi se na činjenicu da svaki subjekt u poslovanju s hranom ima pravo koristiti znak Dokazana kvaliteta za označavanje hrane koja u svom sastavu sadrži proizvod za koji je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda pod uvjetom da hrana u svom sastavu ne sadržava dodatni proizvod kao sastojak koji bi bio istovjetan onom za koju je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda. U tom slučaju znak Dokazana kvaliteta može se upotrebljavati za prerađeni proizvod jedino ako se znak odnosi na sastojak tog proizvoda i u tom slučaju se znak mora nalaziti neposredno uz naziv sastojka koji je jasno naveden kao sastojak. Potrošač mora imati jasnu informaciju i ne smije biti doveden u zabludu niti na koji način koji bi potrošača upućivao na to da je za prerađeni proizvod, a ne za sastojak priznata sukladnost sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20911