Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Pravilnikom se mijenjaju i dopunjuju odredbe važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ u okviru kojega je predmet potpore sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Dakle, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika, a sadrže pojednostavljenja i dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz način utvrđivanja najvišeg iznosa potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14404