Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Izmjena i dopuna Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište provedena je radi: - pojednostavljivanja postupka u dijelu izračuna naknade za šumsko zemljište u svrhu istraživanja radi eksploatacije mineralnih sirovina (smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja poduzetnika – ukidanje angažmana sudskog vještaka susljedno čemu se ubrzava postupak rješavanja predmeta (kraće rješavanje do mjesec dana) i ukida trošak plaćanja angažiranog vještaka) te - po prvi puta propisivanja načina izračuna naknade za šumsko zemljište u slučajevima izgradnje i održavanja infrastrukture, koja se osniva na vrijeme dok postoji razumna svrha radi koje je osnovano pravo služnosti (uslijed pravne praznine s obzirom da u vrijeme pripreme uredbe nisu bili poznati slučajevi privatnih investicija koje ne potpadaju pod zakonodavni okvir kojim ih se oslobađa plaćanje naknade za infrastrukturu).

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15064