Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) koji se donosi temeljem članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17, 130/17 i 14/19) predviđeno je regulirati maksimalni ribolovni kapacitet u 2022. godini, vremenska ograničenja korištenja pojedinih alata, raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2022. godini te osnovna pravila vezana uz prilov.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19654.