Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/16-04/317, Urbroj: 50301-25/25-16-3, od 17. studenoga 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). Provedbom mjera iz Programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

  1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara;
  2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze;
  3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja;
  4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost;
  5. Obnavljanje pčelinjeg fonda;
  6. Primijenjena istraživanja u pčelarstvu
  7. Praćenje tržišta; 
  8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4645