Savjeovanje s javnošću o Nacrtu plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine

Savjetovanjem se žele prikupiti mišljenja, primjedbe i prijedlozi vezani za nacrt Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine. Svrha mjera i aktivnosti predviđenih Planom je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe. Kroz mjeru: „Unaprjeđenje sustava doniranja hrane“, Plan ujedno jednim dijelom doprinosi i ostvarenju Cilja 2. navedene Agende pod nazivom: „Iskorjenjivanje gladi“.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10562