Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Predloženim Pravilnikom zamjenjuje se trenutno važeći Pravilnik o posebno režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline (NN 90/2017). Naime, trenutno važeći pravilnik je donijet sukladno bilateralnom dogovoru Republike Hrvatske i Talijanske Republike, prije usvajanja GFCM Preporuke o uspostavi područja s ograničenim ribolovom (FRA) te ga je stoga potrebno u potpunosti uskladiti s istom, odnosno njenom transpozicijom u europsko zakonodavstvo. Ovo se u prvom redu odnosi na sustav izdavanja posebnih Odobrenja za plovila koja imaju pravo obavljati ribolov na području tzv. "jabučkog džepa". Novi prijedlog Pravilnika predviđa objavu Odluke temeljem propisanih kriterija, a koja će sadržavati popis plovila koja imaju pravo obavljati ribolov na području džepa.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.10.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12390